biodegradowalna folia PLA do zgrzewu

PLA jest przezroczystym, w pełni biodegradowalnym i kompostowalnym tworzywem, zgodnie z EN13432. Stosuje się go między innymi produkując biodegradowalne naczynia PLA i biodegradowalną folię PLA do zgrzewu.

Czym jest PLA?

PLA, czyli polilaktyd, polikwas mlekowy - produkowany z odnawialnych źródeł.
Wyglądem przypomina przezroczysty plastik. Najpopularniejszą formą PLA są granulki, to właśnie z nich oraz ich mieszanek produkuje się folię ekologiczną do zgrzewu, kubki, butelki, sztućce i wiele innych…
PLA zostało po raz pierwszy wyodrębnione w 1780 roku przez szwedzkiego naukowca Scheel’a. Ten prosty kwas organiczny jest obecny w organizmach ssaków tylko w wariancie PLLA. Po dodaniu do niego bakterii i zapewnieniu odpowiednich warunków, możliwe jest powstanie drugiego wariantu.

Jak powstaje PLA?

Są dwa sposoby wyodrębniania PLA:
- poprzez katalityczne dodanie cyjanowodoru z aldehydu octowego,
- hydrolizę cyjanohydryny.
Polikwas mlekowy można uzyskać w wyniku reakcji polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP).
Kwas mlekowy powstaje w procesie fermentacji surowców roślinnych. Kwas ten najpierw oligomeryzuje się w reakcji polikondensacji, a następnie w reakcji odwodnienia powstaje cykliczny dimer, który ulega polimeryzacji w reakcji ROP. Polimeryzację z otwarciem pierścienia można prowadzić w roztworze, w masie, w stanie stopionym i w zawiesinie, mechanizm tej reakcji polimeryzacji może być kationowy, anionowy, koordynacyjny lub rodnikowy.

Właściwości i zastosowanie PLA

PLA jest podobny do polistyrenu, a po pewnych modyfikacjach może mieć właściwości zbliżone do polipropylenu i polietylenu. Producenci wykorzystują go do produkcji biodegradowalnej folii PLA do zgrzewu, lub do formowania wtryskowego, na wzór tworzywa PET. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami organoleptycznymi. PLA świetnie nadaje się do kontaktu z żywnością.
Pomimo to, iż PLA posiada bardzo dobre właściwości fizyczne i reologiczne, miesza się go z różnymi dodatkami, aby zoptymalizować parametry zastosowań. Te przekształcenia zachodzą poprzez mieszanie PLA z innymi dodatkami, np. wypełniaczami oraz włóknami. Dobrym przykładem są mieszanki z polisacharydami: skrobią, skracającą czas rozkładu, celulozą w formie włókien, która usztywnia i poprawia odporność na niskie i wysokie temperatury.
Kauczuk dodawany jest w celu poprawy wytrzymałości na rozciąganie.
Tworząc mieszanki można również wykorzystać wypełniacze pochodzenia nieorganicznego, takie jak np. mika czy szkło.
Nie miesza się PLA z innymi termoplastami, gdyż są dwubiegunowe.
Biodegradowalność i kompostowalność PLA jest jego wielką zaletą. Czas rozkładu PLA zależy od jego właściwości, zastosowanej mieszanki podczas produkcji.
Jest wiele obszarów zastosowań PLA. Są to nie tylko eko opakowania do żywności, biodegradowalna folia do zgrzewu, ale również budownictwo, optyka, motoryzacja, medycyna, kosmetologia, itp.

Jaka jest wytrzymałość folii PLA?

Tworzywo PLA ma wysoką odporność na temperatury. Zaczyna się topić między 150°C a 180°C.
Folia ekologiczna do zgrzewu Bioplus jest bardzo wytrzymała.
Zgrzane nią opakowanie można przechowywać w lodówce lub zamrażalce. Pojemnik można też włożyć do kuchenki mikrofalowej w celu podgrzania. Przed włożeniem pojemnika do kuchenki mikrofalowej należy go rozszczelnić.
Folia ekologiczna do zgrzewu jest jedyną rozsądną alternatywą do stosowania z biodegradowalnymi opakowaniami na żywność.

Czy folia PLA ma datę ważności? Jak się wyrzuca folię PLA?

Folia do pojemników z pulpy ma swój termin przydatności do użytku. Wynosi on 6 miesięcy, może się minimalnie różnić w zależności od producenta.
Folię PLA wyrzucamy jako odpad śmieci z frakcją „BIO”. Folia ta musi zostać skompostowana na terenie przemysłowej kompostowni, gdzie warunki wilgotności, temperatury i pH będą najbardziej sprzyjające do jej rozkładu.